Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

!!! ODZYSKUJEMY PODATKI Z ZAGRANICY !!!

 • Direction Kłodzko| ul. Wandy 3/1
 • Phone 74 647 02 77

Zdajemy sobie sprawę że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dużej i niejednokrotnie wyspecjalizowanej wiedzy w szczególności z prawa handlowego, cywilnego, znajomości podatków dochodowych, podatku VAT, ustaw o rachunkowości.

Zdajemy sobie sprawę że posiadanie tych wszystkich informacji wiąże się z zatrudnieniem pracownika w pionie finansowym i dodatkowymi kosztami. W zamian oferujemy profesjonalne usługi księgowe które obejmują między innymi:

Obsługa księgowa zakres naszych usług:

  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie
  • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat
  • Sporządzanie deklaracji do GUS, ZUS
  • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
  • Odbiór i zwrot dokumentów na życzenie Klienta w siedzibie jego firmy.