Kadry i płace

Nasza kancelaria podatkowa może zaoferować Państwu obsługę kadrowo-płacową zapewniając usługi i obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prowadzimy dokumentacje kadrowo-płacową, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS. Prowadzimy wszelką dokumentację formalno-prawną w imieniu przedsiębiorcy który zatrudnia pracowników.

Oferta:

naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
przygotowywanie i obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski)
przygotujemy y rozliczenia rozliczeń z US, ZUS i PFRON
sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych pracowników
prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
prowadzenie kart urlopowych
rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
sporządzanie informacji i deklaracji rocznych na potrzeby US: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40 oraz ZUS i PFRON
prowadzenie akt osobowych oraz bieżącą obsługę zatrudnionych pracowników