Obsługa księgowa

Zdajemy sobie sprawę że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dużej i niejednokrotnie wyspecjalizowanej wiedzy w szczególności z prawa handlowego, cywilnego, znajomości podatków dochodowych, podatku VAT, ustaw o rachunkowości. Zdajemy sobie sprawę że posiadanie tych wszystkich informacji wiąże się z zatrudnieniem pracownika w pionie finansowym i dodatkowymi kosztami. W zamian oferujemy profesjonalne usługi księgowe które obejmują między innymi:

Obsługa księgowa zakres naszych usług:

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie
Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat
Sporządzanie deklaracji do GUS, ZUS
Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
Odbiór i zwrot dokumentów na życzenie Klienta w siedzibie jego firmy.